Alüminyum Biriket

12.01.20 Kodlu atık talaşlar talş tesisimize kabul edildikten sonra yağından arındırılarak müşterilerimize sunulmaktadır.